Felsökningstips För Javadoc Espressoservlet

Om du har sett Java Servlet Javadoc, kommer den här användarhandboken att hjälpa dig.

Reparera din dator på några minuter, det enkla och säkra sättet. Klicka här för att ladda ner.

En viktig servlet är egentligen ett litet Java-program som färdas inuti en webbserver. Servlets tillhandahålls faktiskt och svarar på förfrågningar inom webbklienter, vanligtvis över HTTP, allt Hypertext Transfer Protocol.

Du borde skriva en ospecifik servlet för att exekvera ett elements gränssnitt förlängning javax.servlet.GenericServlet eller en HTTP-servlet som går javax.servlet.http.HttpServlet .

Det här interaktion definierar metoder för att initiera praktiskt taget alla typer av servlet, för att betjäna krav och ta bort servleten från sin persons server. Dessa är lika kända livscykelprocesser och levereras i Använd sekvens:

  1. -servleten är formulerad och du måste initiera med metoden init . Samtal
  2. Alla klienter med denna motsvarande tjänst metod hanteras gemensamt.
  3. Servleten stod avvecklad, förstörd tillsammans med Subrutinen nederlag avslutar skräpmatrisen och.

Utöver den livscykeln för utrustningen, gränssnittet tillhandahåller sökvägen getServletConfig som servleten du kan eventuellt försöka få all kommunikation om Starten, samt för getServletInfo -En metod som gör att huvudservleten kan returnera grundläggande information på egen hand, som författare, version och sedan upphovsrätt.