Vilka är Orsakerna Till Mänskliga Misstag Inom Medicin Och Hur Kan De Korrigeras?

Reparera din dator på några minuter, det enkla och säkra sättet. Klicka här för att ladda ner.

I vissa fall kan ditt företags dator generera ett fel som beskriver mänskliga fel relaterat till sjukvård. Det kan finnas flera orsaker till denna typ av problem.Mänskliga fel i medicinska uppsättningar är vanligtvis förknippade med den oundvikliga trängseln av patienter av läkare. Även om detta scenario är helt normalt utöver det allvarliga, är det inte majoriteten av effektiva former av mänskliga fel som experter hävdar ger plats. Mänskliga fel uppstår också i alla administrativa roller.

Få fart på din dator på några minuter

Är du trött på att din dator går långsamt? Är det full av virus och skadlig programvara? Var inte rädd, min vän, för Reimage är här för att rädda dagen! Detta kraftfulla verktyg är designat för att diagnostisera och reparera alla typer av Windows-problem, samtidigt som det förbättrar prestanda, optimerar minnet och håller din dator igång som ny. Så vänta inte längre - ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Hälso- och sjukvårdspersonal är bland de mest utbildade, kunniga och samvetsgranna administratörerna. Så hur ofta blir medicinska problem det största framväxande allmänna hälsoproblemet och kvinnor och män får helt enkelt inte konsekvent, evidensbaserad vård?

  Trots sin utbildning och önskan att tillåta den bästa medicinska vården kan sjukvårdsspecialister vanligtvis sättas in när fel som bildas av dåligt utformade medicinska instrument, motsägelsefulla vårdprocesser och fragmenterad utrustning har visat sig korrigeras. Alltför ofta har dessa system visat sig vara utformade på ett sådant sätt att många ignorerar hur människor faktiskt stör deras arbetsmiljö.

  Människor har definitivt begränsad uppmärksamhet. Vi dyker upp när du känner mer, vi är trötta. Vi skulle kunna fokusera på bara en sak. Vi glömmer saker. Om vi, på grund av villkor och villkor, ombeds att överskrida en mängd av dessa och andra gränser, kan anställningsavbrott inträffa.

  Att uppmuntra läkare att “försöka hårdare” och “vara extra försiktiga” skyddar inte mot halka. Insatser för att främja vården genom enbart bemästring leder också ofta till mildare och flyktiga förbättringar, om än för de flesta. För att minska eller förebygga denna typ av skador behöver sjukvårdsmiljöer i allmänhet utformas med mänskliga begränsningar och dessutom kapacitet i åtanke.

  Detta är nu ett mest vanligt mänskligt relaterat mål, ett absolut vetenskapsområde som syftar till att hjälpa människor att göra sitt bästa yrkesmässiga, förbättra motståndskraften, generalisera systemprestanda, förutom att minimera fel. Människodrivna beslut har blivit “enkla att göra rätt och svåra som kan göra”. När missförstånd uppstår, råkar de vara mindre benägna att skada patienter.

  Human Factors Application In Healthcare

  Vad är människans fel i omvårdnad?

  Mänskliga fel påverkar patientsäkerheten direkt, definierat av Världshälsoorganisationen (WHO) som att risken minskar onödig skada vid förebyggande hälsovård till ett minimum (fem tips). Om detta helt enkelt inte alltid är fallet för en persons patient, eller om det upptäcks i förväg, kan patientens namn verkligen sägas.

  mänskligt fel från vården

  Inom medicinsk terapi, sjukvårdspersonal inom mänsklig Till den fysiska faktorn strävar du efter att underlätta interaktionen för en person och systemet att arbeta med alla som deltar i nu detta – sjukvård proffs, patienter och älskade spel. Ditt arbete kan vara viktigt som kommer att förbättra säkerheten och prestandan som är involverad med en enskild produkt – till exempel en medicinteknisk produkt – och för att förbättra organisationen eller strukturen med det övergripande vård- och förlossningssystemet (till exempel statlig myndighet, leveranstrådshantering , etc.). Dessa specialister försöker direkt förstå många faktorer som tyvärr skadar systemets funktion: en ny fysisk miljö; Uppgifter, verktyg till teknik; och den organisationsstruktur som tyvärr arbetet sker i, oavsett om det är – och sedan omdesigna system för att stärka patientsäkerheten och teamets produktivitet.

  • Minimera misstag som görs av män och kvinnor inom vården
  • Förbättra din läkares effektivitet.
  • Ökade intryck är relaterade som kommer evidensbaserad medicin.
  • Förbättra patient- och familjecentrerad hälsovård
  • Förbättra patient-till-patient-kommunikation Och en vårdgivare.
  • Minska ineffektivitet och värdeförlust som en majoritet av er kan lägga till uppgifter.
  • Minska utbrändhet och öka gurutillfredsställelsen hos läkare.

  Vilket är det mest allmänna felet i patientvården?

  Diagnostiskt fel. Fel är i själva verket ett vanligt medicinskt fel.Sen diagnos. En sen diagnos kan vara lika ruinerande som en feldiagnos.Medicineringsfel. Ett av de vanligaste misstagen som uppstår under behandlingen är ett allvarligt misstag av lindringsmedicinering.Infektion.Dålig metodik.

  Även om mänskliga tillvägagångssätt har använts i decennier i knepiga högriskregioner som flyg och även kärnkraft, föll deras introduktion till effektivt problem under milstolpen sena 90-talets Institute of Medicine rapport Human Wrong: Building a Safer System hälsa försiktighet “. Än idag kommer dessa begrepp inte att användas i stor utsträckning, och det kan beskrivas som att det fortfarande återstår mycket arbete för att integrera några av personfaktorerna och metodologiska verktyg till ett blomstrande arbete för att förbättra hälso- och sjukvården.

  Mänskliga faktorer i aktion: fallstudier

  Säker förvaring av läkemedel

  Multi-dos insulinpennor måste förvaras i patientspecifika behållare med ett stort medicinrum, vilket är grundläggande av Johns Hopkins och Joint Commission. Individuella behov, läkarförfrågningar, telefonsamtal och därför olika andra arbetsavbrott kräver dock ofta att sjuksköterskor stoppar in pennor i plånboken och tar tillbaka dem senare. Öva specifika lysdioder för medicinhinder.

  I samarbete med en riktig Human Factors Engineer inredde och installerade det enhetsbaserade säkerhetsteamet värdefulla och billiga hormoninsulinpennor på varje avdelning.

  Förbättra säkerheten vid hjärtkirurgi

  px 20px 10p;x

  Vilka är egentligen de fem bästa medicinska felen?

  Diagnostiskt fel. Feldiagnostik är ett av de ganska många vanliga medicinska felen.Medicineringsfel. Medicineringshinder är ett av de mest välkända misstagen som uppstår under behandlingen.Infektioner.Faller ner.Skickade hem för tidigt.

  Ingenjörer, kliniker, influencers, yrkesverksamma och sociologer som studerar Human Factors ville se till att dessa personer proaktivt identifierar säkerhetsrisker vid kardiovaskulär träningskirurgi med hjälp av ett integrerat tillvägagångssätt. Detta inkluderar fall där 22 patienter kunde ses på framstående sjukhus. Deras helt naturliga granskning identifierade 58 olika typer relaterade till problem – som alla potentiellt kan orsaka användbara fel – involverade i felaktig hårdvara, suboptimala fysiska projekt, processer och därför organisatoriska strukturer. Dangerous. Ryggarna inkluderade oorganiserade behandlingsvagnar som kan få professionella att föredra fel medicin, med den medicinska experten som introducerades till den nyaste nybörjarkauteriseringspistolen under proceduren och till och med upphandlingsprocedurer som ignorerade dessa efterföljande säkerhetskonsekvenser, deras beslut. Många omnämnanden av teamets rekommendationer accepterades från alla fem sjukhusen, vilket resulterade som en del av förbättringar inom områden som förebyggande av ackumulering och säkerhet vid läkemedelsförändringar.

  Förhindra fel på infusionspumpen

  Det har funnits tillfällen då slangen till en användbar infusionspump kom i kontakt med pumpens pekskärm, vilket kunde orsaka en oavsiktlig förändring av större delen av infusionshastigheten. I samarbete med en mänsklig tekniker lade teamet till ett uppenbart plexiglasskydd som gör det möjligt för läkare att glida slangen utan att oavsiktligt ändra gadgetinställningarna.


  human error while healthcare

  “Mänskliga faktorer såväl som ergonomi inom vården måste spela en betydligt viktigare roll om vi ska kunna påskynda utvecklingen av patientsäkerheten. “

  – Gurses Ozok ap, A.A., Pronovost P.Zh. “Det är dags så att det kommer att integrera den mänskliga faktorn såväl som ergonomi för att säkerställa patientsäkerhet. »BMJ Qual Saf 2012; 21: 347-351.

  Reagerar din dator? Går den långsamt, kraschar ständigt eller fungerar den bara inte som den brukade? Tja, oroa dig inte - det finns en lösning. Klicka här.